مارس 11, 2018
شماتیک شیلنگ های هیدرولیکی و لایه های مختلف تشکیل دهنده آن

نرخ بندی فشار در شیلنگ های هیدرولیک

به هنگام طراحی شیلنگ­‌های هیدرولیک، سه دسته­‌‌یندی مختلف برای فشار آن در نظر گرفته می‌­شود: بیشینه فشار عملیاتی، فشار گواه و کمینه فشار ترکیدن. معمولأ از نظر نرخ ­بندی، بیشینه فشار عملیاتی یک چهارم کمینه فشار ترکیدن می­ باشد و ضریب اطمینان 4:1 را برای شیلنگ به دست می ­دهد. پارامترهای کلی شیلنگ ­های هیدرولیک بر اساس استاندارد SAE در این بخش ذکر شده است.